Pyhäsalmi.
Palvelu
Pyhäjärvi

Esiopetus

Esiopetus toteutetaan Ikosen koululla.

Toimi näin

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kenelle ja millä ehdoinKunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.
Esiopetus

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Koulun ja kodin yhteistyökanava