Pyhäsalmi.
Palvelu
Pyhäjärvi

Kaupunginhallituksen avustukset

Kylien kehittämis- ja toiminta-avustukset
• Kylien toiminta-avustus voidaan myöntää pyhäjärvisille rekisteröidyille kyläyhdistyksille ja toimikunnille. Kylien toiminta-avustus on 150 e/vuosi.
• Kylien kehittämisavustus voidaan myöntää pyhäjärvisille rekisteröidyille kyläyhdistyksille ja toimikunnille. Kehittämisavustus on investointiavustus, joka on tarkoitettu kylien elinoloja ja viihtyisyyttä kehittävän toiminnan tukemiseen (ei harrastustoimintaan).

Yhteisöjen toiminta-avustukset

• Toiminta-avustus voidaan myöntää pyhäjärvisille rekisteröidyille yhdistyksille. Toiminta-avustus on tarkoitettu palvelujen edistämiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Avustusta voi hakea lasten ja nuorten sekä sairaiden ja vanhusten palveluja edistävien yhdistysten toimintaan ja tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Toimi näin

Haku-aika vuosittain huhtikuussa alkaen ensimmäinen arkipäivä klo 8.00 ja päättyen viimeinen arkipäivä klo 15.00. Ensisijaisesti hakemukset tulisi tehdä Kunta-Akkunassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kylien kehittämis- ja toiminta-avustukset
  • Kylien toiminta-avustushakemukseen on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus.
  • Kylien kehittämisavustushakemukseen on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, hakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen/toimikunnan säännöt. Avustusta myönnetään enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joista talkootyötä voi olla enintään 50 %. Kylien kehittämisavustus maksetaan, kun hakija on toimittanut pyydetyt asiakirjat hankkeen kustannuksista (laskukopiot, maksutositteet, talkootyötuntilista). Kyseiset asiakirjat tulee toimittaa viimeistään hakuvuoden marraskuun loppuun mennessä.

Yhteisöjen toiminta-avustukset
  • Hakemukseen liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, hakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yhdistyksen säännöt. Avustuksen myöntämisen ehtona on, ettei toiminnalle tai tapahtumalle saada avustusta muista kaupungin avustusmäärärahoista.
Avustukset

Hakusanoja

Avustushakulomake, Avustushakulomake, kaupunginhallitus, kylät, yhdistys,kaupunginhallitus,kylät,yhdistys,

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Tällä lomakkeella voit hakea Pyhäjärven kaupungin avustuksia.