Pyhäsalmi.
Palvelu
Pyhäjärvi

Kuntalaisaloite

Pyhäjärvisillä on oikeus tehdä Pyhäjärven kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Aloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään. Aloitteella on merkitystä laajemmalle, kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.
Kuntalaisaloitteet käsittelee se viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet ilmoitetaan aloitteen tekijälle.

Toimi näin

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan asukkaalla, kunnassa kiinteää omaisuutta omistavalla tai hallitsevalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita asioissa, jotka koskevat kunnan toimintaa. Lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen.
Palaute ja vaikuttaminen

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.