Pyhäsalmi.
Palvelu
Pyhäjärvi

Liikunta- ja kulttuuritoimijoiden palkitseminen

Pyhäjärven kaupungin liikunta- ja kulttuuripalvelut huomioivat vuosittain pyhäjärvisiä ansioituneita urheilijoita sekä kulttuuri- ja seuratoimijoita/yhteisöjä. Kategorioissa voidaan palkita joko yksi tai useampia henkilöitä. Hyvinvointilautakunta tekee päätöksen palkittavista. Esityksiä vuosien 2024-2024 palkittavista henkilöistä otetaan vastaan pe 31.5.2024 saakka.

PALKITSEMISKATEGORIAT


Liikuntapalvelut

- Vuoden urheilija:

Vuoden urheilija -tunnustuksen kriteerinä on kilpailukauden menestys arvokilpailuissa tai Suomen mestaruuskilpailuissa. Urheilijan tulee kilpailuhetkellä olla kirjoilla Pyhäjärvellä. Joukkueista huomioidaan vain pyhäjärviset urheilijat.
- Nuori urheilijalupaus:
Nuori urheilijalupaus -tunnustuksen kriteerinä on kilpailukauden menestys arvokilpailuissa, Suomen mestaruuskilpailuissa tai harkinnanvaraisesti alemman tason kilpailuissa. Palkittava urheilija on iältään alle 18-vuotias ja hänen tulee kilpailuhetkellä olla Pyhäjärvellä kirjoilla. Joukkueista huomioidaan vain pyhäjärviset urheilijat.
- Vuoden seuratyöntekijä:
Vuoden seuratyöntekijä tekee merkittävää liikunnan taustatyötä urheiluseurassa. Seura-työntekijä voi olla pyhäjärvinen seuran valmentaja, puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, talkooaktiivi, lipunmyyjä, järjestysmies, huoltaja tms.
- Liikunnan juuret:
Liikunnan juuret palkinnon saa vuosittain Pyhäjärveltä lähtöisin oleva liikunnan ja urheilun saralla ansioitunut henkilö, joka asuu muualla.

Kulttuuripalvelut


Palkinto myönnetään pyhäjärviselle henkilölle tai yhteisölle paikallisen kulttuurin edistämisestä. Myöntöperusteena on aktiivinen kulttuuritoiminta, kulttuuriperintötyö tai Pyhäjärven tunnetuksi tekeminen kulttuurin kautta.

- Vuoden kulttuuriteko:

Kulttuuriarvoihin tai taiteelliseen toimintaan perustuva, yksilöllistä tai kollektiivista luovuutta toteuttanut teko.
- Luova lupaus:
Hakijan on oltava alle 18-vuotias luovalla alalla toimiva kulttuurin tekijä. Luovia aloja ovat mm. esittävä taide, muotoilu, peliala, musiikki, käsityö, elokuva- ja animaatio, arkkitehtuuri ja kuvataide.
- Kulttuurin juuret:
Ansioitunut pyhäjärvistaustainen kulttuuritoimija, joka asuu muualla, mutta on edelleen kytköksissä Pyhäjärveen ja tuo esille paikkakuntaa kulttuurimyönteisessä valossa.

Toimi näin

Hakemuksen voi täyttää erillisen linkin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palkinnon saajan tulee olla kirjoilla Pyhäjärvellä.
Kulttuuri
Liikunta
Liikunta- ja kulttuuritoimijoiden palkitsemishakemus,Liikunta- ja kulttuuritoimijoiden palkitsemishakemus,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Pyhäjärven kaupunki huomioi vuosittain liikunta- ja kulttuuripalveluiden ansioituneita toimijoita.