Pyhäsalmi.
Palvelu
Pyhäjärvi

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille pyhäjärvisille lapsille. Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.
Varhaiskasvatus rakentaa yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa lapselle oppimisen polkua,
jossa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsi osallistuu esiopetukseen.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajan työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi eikä hoitotarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Lisätietoja palveluista ja niihin hakemisesta saa päiväkodin johtajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.
Varhaiskasvatus

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.
Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksen tekee lapsen laillinen huoltaja tai huoltajan asemassa oleva henkilö.
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös paperisella hakemuskaavakkeella.

Lisätietoa asiointipalvelusta
DaisyFamily toimii viestikanavana varhaiskasvatuspalveluihin.