Kunta-akkuna
Palvelu
Pyhäjoki

Kuntalisä

Kuntalisällä tarkoitetaan yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille työntekijän palkkauskustannuksiin maksettavaa avustusta. Kuntalisää voi saada Suomessa kirjoilla oleva yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö, joka työllistää Pyhäjoen kunnassa vakituisesti asuvan työntekijän.

Pyhäjoen kunta maksaa kuntalisää yhdistykselle, yritykselle tai yhteisöille kunnanhallituksen päätöksen 29.4.2019 § 108 mukaisesti työntekijän työllistämiseen.

Toimi näin

Kuntalisää haetaan sähköisellä lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Työllistämisen kuntalisä (yli 30-vuotiaat)

Kuntalisällä työllistettävän tulee olla Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystukijärjestelmästä annetun

ohjeen mukaisesti määritelty vaikeasti työllistyvä ja jonka työllistämiseen on myönnetty TE -toimiston
palkkatuki. Kuntalisä on työllistettävää henkilöä kohden ensimmäisen vuoden ajan enintään 380 €
kuukaudessa ja toisen vuoden ajan enintään 720 € kuukaudessa. Kuntalisää voidaan myöntää samoilla ehdoilla myös oppisopimuskoulutukseen. Työajan tulee olla vähintään 85 % ja työntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka.

Nuorten aikuisten työllistämisen kuntalisä (17–29-vuotiaat)


Nuoren aikuisen työllistämisestä maksetaan kuntalisää, vaikka työvoimatoimiston palkkatukea ei maksettaisikaan. Kuntalisä on työllistettävää nuorta aikuista kohden 720 € kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään 12 kuukauden ajan. Korkeampi tuki lakkaa sinä päivänä, kun nuori täyttää 30 vuotta. Kuntalisää voidaan myöntää samoilla ehdoilla myös oppisopimuskoulutukseen. Työajan tulee olla vähintään 85 % ja työntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka.
Avustukset
Työ ja yrittäminen
Kuntalisähakemus,Kuntalisähakemus,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kuntalisällä tarkoitetaan yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille työntekijän palkkauskustannuksiin maksettavaa avustusta. Kuntalisää voi saada Suomessa kirjoilla oleva yritys, yhdistys tai yksityinen henkilö, joka työllistää Pyhäjoen kunnassa vakituisesti asuvan työntekijän.