Kunta-akkuna
Palvelu
Pyhäjoki

Opiskelija-avustus

Opiskelija-avustus on haettavissa vuosittain marraskuun aikana. Kunnanhallitus hyväksyy tuen myöntämisehdot.

Toimi näin

Opiskelija-avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

1. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa (johtaa ammattitutkintoon tai ammattipätevyyteen) opiskeleva henkilö, jonka väestörekisteriin merkitty kotikunta on Pyhäjoki, on oikeutettu opiskelija-avustukseen.

2. Opiskelun tulee olla päätoimista. Korkeakouluopinnot katsotaan päätoimisiksi, jos niiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Ammatilliset ja muut opinnot katsotaan päätoimisiksi, jos opintojen laajuus on vähintään 2-3 opinto-viikkoa opiskelukuukautta kohti. Kun opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opinto-viikkoina, edellytetään opetus- ja koulutusohjelman mukaiseen opetukseen tai opintoihin kuuluvaan harjoitteluun osallistumista vähintään 20 viikkotuntia. Etä- ja monimuoto-opiskeluna suoritettuja opintoja ei katsota päätoimisiksi, jos säännöllistä kontaktiohjausta tai lähiopetusta on vähemmän kuin yksi yhdenjaksoinen viikko kalenterikuukaudessa.


3. Avustuksen saajan kotikunnan tulee olla hakuvuoden viimeisenä päivänä Pyhäjoen kunta. Kotikunta määräytyy kotikuntalain 2 §:n, väestötietolain 18 §:n ja verotusmenettelyssä annetun lain 5 §:n mukaisesti. Opiskelijan tulee opiskelun aikana asua muualla kuin Pyhäjoella.

4. Avustus maksetaan hakemuksen perusteella erikseen ilmoitettuna aikana.


5. Hakemuksessa tulee ilmetä opiskelun päätoimisuus, vähintään yksi lukuvuosi, joka todistetaan oppilaitoksesta hankittavalla todistuksella, jossa on oltava ao. oppilaitoksen edustajan allekirjoitus.

Avustukset
Nuoriso

Hakusanoja

Opiskelija-avustushakemus, Opiskelija-avustushakemus,

Aloita asiointi

Lomake on suljettu.

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta