Kunta-akkuna
Palvelu
Pyhäjoki

Perusopetus

Pyhäjoella perusopetusta annetaan Saaren koululla vuosiluokille 1-9, Parhalahden, Pirttikosken ja Yppärin kouluilla vuosiluokille 1-6. Saaren ja Yppärin kouluissa järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille ja erityisoppilaille arkikoulupäivisin.

Toimi näin

Lapsi ilmoitetaan perusopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää seitsemän (7) vuotta. Kouluun ilmoittaudutaan sähköisesti Wilmassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Suomalainen perusopetus on yleissivistävää koulutusta, ja sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaisella Suomessa vakituisesti asuvalla lapsella ja nuorella on lakiin perustuva oppivelvollisuus. Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Lisäksi oppivelvollisuuden tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Oppivelvolliset lapset ja nuoret saavat perusopetusta yleensä peruskoulussa. 17-vuotta täyttäneille oppivelvollisille perusopetusta järjestetään aikuisten perusopetuksessa. Sitä järjestävät muun muassa aikuislukiot ja kansanopistot.


Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat.
Perusopetus

Tagit

Hakusanoja

Wilma, Wilma, Wilma,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Opiskelijat valitsevat Wilmassa kursseja, seuraavat suorituksiaan, lukevat tiedotteita ja viestivät opettajien kanssa.
Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot, päivittävät henkilötietojaan ja viestivät opiskelijoiden ja huoltajien kanssa.
Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.
Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta, johto sekä työpaikkaohjaajat.