Kunta-akkuna
Palvelu
Sievi

Arkisto- ja tietopalvelu


Sievin kunnan arkistoon kuuluvat kaikki kunnan tehtävien johdosta saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat. Asiakirjoilla on erilaisia säilytysaikoja ja osa asiakirjoista säilytetään pysyvästi (mm. pöytäkirjat). Arkiston vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta. Arkistotoimen tehtävänä on mm. huolehtia siitä, että asiakirjojen alkuperäisyys, eheys, käytettävyys ja todistusvoimaisuus säilyvät.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tee tietopyyntö ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella (verkkoasiointi). Jos se ei ole mahdollista, voit tehdä pyynnön kirjallisesti joko kirjaamoon (kirjaamo@sievi.fi) tai ao. toimistoon. Yksilöi tietopyyntö riittävästi (avustamme siinä tarvittaessa), jotta löydämme haluamasi tiedon/asiakirjan mahdollisimman nopeasti.

Jos pyydät saada tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, ilmoita tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.

Kenelle ja millä ehdoin

Julkisia asiakirjoja voi tutkia kunnantalolla sen aukioloaikana sopimalla asiasta arkistosihteerin tai ao. toimiston toimistosihteerin kanssa etukäteen. Asiakirjoja ei voida lainata yksityisille eikä niitä saa viedä kunnantalon ulkopuolelle. Asiakirjoista voidaan ottaa kopioita/tulosteita ja lähettää niitä myös sähköisesti.


Muista kuin julkisista asiakirjoista annamme tietoja vain asianosaisille. Harkitsemme, annammeko tietoa asiakirjasta, joka Julkisuuslain 6 ja 7 §:n mukaan ei ole vielä julkinen (17 §).

Maksullisuustieto

Julkisuuslain 34 §:ssä kerrotaan, milloin asiakirjan antamisesta ei peritä maksua. Jos maksua peritään, niin se määräytyy Sievin kunnanhallituksen hyväksymän "Keskushallinnon ja kirjaston toimistopalveluhinnasto 1.1.2020 alkaen" mukaisesti. A4/A3-mustavalkokopio/-tuloste maksaa 0,25 €/sivu, värillinen A4 0,30 ja A3 0,40 €/sivu.

Asiakirjojen etsinnästä, kopioinnista ja tulostuksesta voidaan periä 40 €/tunti (normaali toimistotyö) tai 80 €/tunti (vaativa toimistotyö), minimiveloitus 15 min.Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.
Oikaisupyyntö
Tietopyyntö

Hakusanoja

Tietopyyntö julkisesta asiakirjasta, Tietopyyntö julkisesta asiakirjasta, Tietopyyntö henkilötiedoista tai henkilötietojen oikaiseminen, Tietopyyntö henkilötiedoista tai henkilötietojen oikaiseminen,Tietopyyntö henkilötiedoista tai henkilötietojen oikaiseminen,Tietopyyntö henkilötiedoista tai henkilötietojen oikaiseminen,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tietopyyntö Sievin kunnan henkilötiedoista tai henkilötietojen oikaiseminen

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tietopyyntö Sievin kunnan julkisesta asiakirjasta