Kunta-akkuna
Palvelu
Sievi

Hyvinvointitoimen yleisavustus

Sievin kunnan hyvinvointilautakunta jakaa keväisin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yleisavustuksia talousarvioon varatun summan verran. Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä (joko kulttuuri-, liikunta- tai nuorisoyksiköstä).

Toimi näin

Yleisavustusta haetaan sähköisellä yleisavustushakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Paperisia hakulomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan internetsivuilta ja ne tulee palauttaa kunnantalon neuvontaan. Yleisavustuksien hakuaika on vuosittain. Avustuksen hakija vastaa siitä, että yleisavustushakemus toimitetaan määräajan puitteissa. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Liitä yleisavustushakemukseen mukaan edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi hakemukseen liitetään mukaan yhdistyksen säännöt, jos kyseessä on uusi hakija tai sääntöihin on tullut muutoksia. Jos kaikkien liitteiden lähettäminen ei ole mahdollista ennen määräajan umpeutumista, toimita puuttuvat liitteet jälkikäteen kunnantalon neuvontaan. Avustukset maksetaan vasta sitten, kun kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu.

Kenelle ja millä ehdoin

Yleisavustusta voivat hakea rekisteröityneet seurat ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Sievi.
Avustukset
Kulttuuri
Liikunta
Nuoriso

Hakusanoja

Hyvinvointitoimen yleisavustushakemus, Hyvinvointitoimen yleisavustushakemus, avustushakemus,avustushakemus,

Aloita asiointi

Form is closed

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Sievin kunnan hyvinvointilautakunnan myöntämiä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen yleisavustuksia haetaan sähköisellä asiointilomakkeella. Paperisia hakulomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja kunnan internetsivuilta ja ne tulee palauttaa kunnantalon neuvontaan. Avustuksen hakija vastaa siitä, että yleisavustushakemus toimitetaan määräajan puitteissa. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.