Kunta-akkuna
Palvelu
Sievi

Kunnallinen päiväkotihoito

Päivähoito
Päiväkodeissa järjestetään lapselle perheiden tarpeiden mukaista varhaiskasvatusta joko kokopäiväisenä, osapäiväisenä tai osaviikkoisena. Päiväkotien lapsiryhmien koko vaihtelee lasten iän ja erityistarpeiden mukaan. Yleisimmin lapsiryhmät ovat alle 3-vuotiaiden lasten ryhmiä tai 3-5-vuotiaiden lasten ryhmiä. Päiväkodin päiväryhmät ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00 välisenä aikana. Poikkeuksena Linnunlaulun päiväkodissa toimiva vuorohoitoryhmä, joka on avoinna perheiden työstä johtuvien tarpeiden mukaan myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa painotetaan lasten luonto- ja liikuntakasvatusta ja leikkiä.


Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito/Epelit
Sievissä esiopetuksen järjestämisestä vastaavat koulut ja esiopetusikäisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen kuuluu varhaiskasvatuspalveluille. Esiopetuksessa olevalla lapsella on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen perusopetuksen ensimmäisen luokan alkamiseen saakka. Aamu- ja iltapäivähoitoa tarvitsevien esikoululaisten hoito on keskitetty Laurin Haikolan koulun yhteydessä toimivaan Epelien ryhmään. Voit hakea tuntiperustaista varhaiskasvatusta eli aamu- ja iltapäivähoitopaikkaa esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Hakea voi myös koko toimintakauden normaalilla varhaiskasvatushakemuksella. Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevilta peritään hoitoaikavaruksen mukainen asiakasmaksu.

Osa-aikainen varhaiskasvatusryhmä

VAKA ryhmä on tarkoitettu osa-aikaista varhaiskasvatusta tarvitseville 3-5 lapsille. Ryhmä toimii Linnunlaulun päiväkodissa (Pääskysten ryhmätila) yht. 20h/vko (ma-ti klo 9-16 & ke klo 9-15). Ryhmäkoko on 21 lasta ja toiminnasta vastaavat varhaiskasvatuksen opettaja sekä lastenhoitajat. Hoitopäivän aikana lapselle tarjoillaan lounas sekä välipala. Asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Varhaiskasvatuskerho

Varhaiskasvatuskerho eli VAKA kerho on kotona hoidossa oleville 3-5v lapsille. VAKA kerho kokoontuu to & pe klo 9-12 (3h/kerho) Linnunlaulun päiväkodilla ja kerhoryhmän koko on 16 lasta. Varhaiskasvatuskerhossa lapsella on mahdollisuus tutustua toisiin lapsiin, saada kavereita ja opetella toimimaan ryhmässä. Evästauolle lapsi voi ottaa kotoa omat eväät mukaan. Kerhon vetäjinä toimivat varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja.

VAKA-ryhmän ja VAKA-kerhon loma-ajat toimintakaudella 2020-2021

19.10 – 25.10.2020 (viikko 43)
20.12.2020 – 6.1.2021
8.3 – 14.3.2020 (viikko 10)

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hakemuslomakkeita on saatavissa päivähoitotoimistosta tai voit tulostaa lomakkeen nettisivuiltamme.
Päivähoitohakemuksen voi myös palauttaa sähköisesti.
Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen päivähoitotoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Sievin varhaiskasvatuspalveluiden sähköinen asiointi tapahtuu eDaisy palvelussa.
Täällä hoidatte varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuksen palveluihin liittyen:

Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia ja muita lomakkeita, tulee teillä olla käytössä sähköposti.


eDaisy palvelusta löytyy:

- Varhaiskasvatushakemus

- Tulotietoilmoitukset (mikäli ei ilmoitettu hakemuksen yhteydessä)
- Irtisanomis- ja tuntimuutosilmoitukset