Kunta-akkuna
Palvelu
Sievi

Maisematyölupa

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Lupapäätöksen tekee joko rakennustarkastaja tai ympäristölautakunta, riippuen toimenpiteen laajuudesta ja yksityiskohdista. Rakennustarkastaja arvioi toimenpiteen luvan tarpeellisuuden.

Toimi näin

Kun suunnittelet maisematöitä, esimerkiksi puiden/puun kaatamista omakotitontillasi kaava-alueella, ota aina yhteys rakennustarkastajaan. Rakennustarkastaja määrittelee onko puilla esimerkiksi maisemallista arvoa, jolloin yksittäisen puun kaataminenkin edellyttää luvan hakemista.
Ympäristölle vaarallisen puun voit kaataa ilman lupaa, mikäli toimenpide on tarpeen välittömän vaaran poistamiseksi. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan myös jälkikäteen.

Hae maisematyölupaa tulostettavalla lomakkeella. Hakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti. Lisätietoja ja neuvontaa saat rakennustarkastajalta tai toimistosihteeriltä.


Maisematyöt asunto-osakeyhtiön omistamalla maalla
Liitä hakemukseen taloyhtiön suostumus (ote hallituksen pöytäkirjasta) sekä suunnitelma tehtävästä työstä, esim. asemapiirustukseen laadittu puunkaatosuunnitelma, johon on merkittynä kaadettavien puiden sijainnit, lajit ja lukumäärä. Mikäli maisematyö tehdään naapuritontin rajan läheisyydessä, tee naapureiden kuuleminen Selvitys naapurin kuulemisesta -lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maksullisuustieto

Rakennusvalvontataksan mukainen maksu.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme (3) vuotta.

Käsittelyaika

Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Sen jälkeen kun olet toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat, luvan käsittely kestää muutamasta päivästä kahteen viikkoon lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) riippuen.
Rakentaminen
Ympäristö

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Lupapiste on rakennetun ympäristön sähköinen asiointipalvelu, jossa voit olla yhteydessä viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

Palvelu mahdollistaa hankkeeseen liittyvän asioinnin yhdeltä luukulta.

Palvelu neuvoo yksityiskohtaisesti tarvittavan hakemuksen tekemisessä. Viranomainen hankkii palvelun avulla hakemukseen liittyviä lausuntoja ja suunnitteluaineistoja ja ohjaa hakemuksen tekemisessä keskustelutoiminnon avulla.

Palvelussa jätetään sähköisessä muodossa hakemukseen kuuluvat suunnitelmat ja muut liitetiedostot , hallitaan niiden eri versioita ja käydään tarvittaessa viranomaisen kanssa keskustelua niiden sisällöistä.


Lupapisteestä voi hakea esimerkiksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen rakennus-, purku- ja toimenpideluvat, kunnan yleisen alueen käyttöön ja sijoittamiseen liittyvät luvat sekä ympäristönsuojeluviranomaisen luvat ja ilmoitukset. Palvelussa voi hoitaa myös asemakaava-alueella tapahtuvat kiinteistönmuodostukseen liittyvät toimitukset.

Lupapisteessä hanketta valmistelevat yhdessä kaikki siihen liittyvät osapuolet:

- luvan tarvitsijat,
- heitä edustavat ammattimaiset suunnittelijat ja konsultit,
- työnjohtajat ja urakoitsijat sekä
- eri viranomaiset.

Palvelu pitää osapuolet tietoisina asian etenemisestä, ja pääsy palveluun on mahdollista aina, kun käytössä on verkkoselain ja internet-yhteys.


Tiedon viranomaispäätöksestä saa sähköisenä palvelun kautta heti. Jos hankkeessa on luvanvaraista toimintaa päätöksen jälkeen, hoidetaan asiointi päätöksen jälkeen Lupapisteessä. Katselmusten seuranta, viranomaisen pyytämisen tietojen ja suunnitelmien toimittaminen sekä työnjohtajiin ja urakoitsijoihin liittyvä ilmoittaminen tehdään samassa Lupapiste-työtilassa kuin luvan hakeminenkin.

Yrityksille on tarjolla lisäksi maksullinen Yritystili -palvelu, jonka avulla yritys voi hallinnoida Lupapisteessä olevia hankkeita yhteisen näkymän kautta.