Kunta-akkuna
Palvelu
Sievi

Ryhmäperhepäivähoito

Perhepäivähoito on yksilöllistä, pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona.

Järvirinteen Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee neljä kasvattajaa kunnan järjestämissä tiloissa. Lapsiryhmässä on 12 hoitopaikkaa 1–6 vuotiaille lapsille.


Kukonkosken Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kolme kasvattajaa kunnan järjestämissä tiloissa. Lapsiryhmässä on 12 hoitopaikkaa 1–6 vuotiaille lapsille.

Toimi näin

Hakemuslomakkeita on saatavissa päivähoitotoimistosta tai voit tulostaa lomakkeen nettisivuiltamme
Päivähoitohakemuksen voi myös palauttaa sähköisesti.
Hakemukseen mahdollisesti tarvittavat liitteet on toimitettava erikseen päivähoitotoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu, Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Sievin varhaiskasvatuspalveluiden sähköinen asiointi tapahtuu eDaisy palvelussa.
Täällä hoidatte varhaiskasvatukseen hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuksen palveluihin liittyen:

Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia ja muita lomakkeita, tulee teillä olla käytössä sähköposti.


eDaisy palvelusta löytyy:

- Varhaiskasvatushakemus

- Tulotietoilmoitukset (mikäli ei ilmoitettu hakemuksen yhteydessä)
- Irtisanomis- ja tuntimuutosilmoitukset