Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille koulupäivän jälkeen. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Ylivieskan kaupunki ei järjestä aamupäivätoimintaa.


Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Iltapäivätoiminta on maksullista toimintaa. Sivistyslautakunta päättää maksuista, ja ne perustuvat perusopetuslakiin (PoL 48 b §, 48 f §).

Iltapäivätoimintaa järjestävät koulut ja toiminta-ajat lukuvuonna 2020-2021

  • Sivistyslautakunta päättää iltapäivätoiminnan järjestämispaikat vuosittain. Lukuvuonna 2020-2021 iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla alakouluilla
  • Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 16 saakka. Katajan ja Raudaskosken kouluilla iltapäivätoimintaa järjestetään klo 16:30 saakka yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.
  • Iltapäivätoimintaa ei järjestetä syys- ja kevätlukukausien päättäjäispäivinä.

Toimi näin

Haku iltapäivätoimintaan

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilmassa vuosittain tammikuusta maaliskuuhun. Mikäli hakemuksen täyttö Wilmassa ei onnistunut tai haet paikkaa hakuajan jälkeen, voi täyttää paperisen hakulomakkeen, joka palautetaan koulutoimistoon (Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska) tai koulun iltapäivätoiminnan ohjaajalle.


Iltapäivätoiminnan sopimuslomake
Iltapäivätoiminnasta laaditaan sopimus, joka toimitetaan koulun ip-ohjaajalle elokuun aikana. Koska koulujen lukujärjestys selviää vasta koulujen alettua, voit ilmoittaa tarkemman toiminta-ajan/viikkotuntimäärän myöhemmin elokuulla. Lapsen iltapäivätoiminnan maksu määräytyy tarvittavan viikkotuntimäärän perusteella. Sovittujen toimintapäivien/tuntimäärän muuttuessa vähintään 2 kuukauden ajaksi maksu määritellään uudelleen. Muutoksesta on ilmoitettava etukäteen koulutoimistoon tai ip-ohjaajalle. Muutoksen voi tehdä kerran syys- ja kevätkauden aikana.

Laskutus ja sopimuksen irtisanominen

Lapselle varatusta ip-paikasta laskutetaan taksan mukaisesti niin kauan, kunnes ip-sopimus on irtisanottu. Irtisanominen täytyy tehdä ennen seuraavan toimintakuukauden alkua. Laskutus tehdään kerran kuukaudessa läsnäololistan mukaisesti. Eräpäivä on toimintakuukautta seuraavan kuukauden viimeinen arkipäivä. Jos osoitteesi muuttuu, ilmoita siitä koulutoimiston toimistosihteerille.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat.
Varhaiskasvatus

Hakusanoja

Wilma, Wilma,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Wilma on kodin ja oppilaitoksen viestinnän väline. Wilman kautta voi viestiä opettajien kanssa ja koulu voi julkaista siellä tiedotteita. Wilman kautta on mahdollista tarkastella arviointeja ja ilmoittaa poissaoloja. Wilmaa käyttävää myös muu oppilaitoksen henkilökunta.