Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Kuntalaispalveluiden avustus yhteisöille

Kuntalaispalvelut myöntää vuosittain avustuksia ensisijaisesti ylivieskalaisille rekisteröidyille yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville yhdistyksille ja yhteisöille. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti sellaista yhteisöjen toimintaa, joka täydentää kaupungin palveluja ja edistää työllisyyttä ja vapaaehtoistyötä. Avustusta voidaan myöntää mm. toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen sekä yhdistyksen tilojen vuokran maksuun.
Ylivieskan kaupungilta voi hakea myös sponsoritukea (urheilija, seura, joukkue, ryhmä).

Toimi näin

Avustusta haetaan loka-marraskuussa toimialojen yhteisellä hakulomakkeella Kunta-akkunan kautta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen käyttötarkoitus sekä muut mahdolliset perustelut. Liitä avustushakemukseen yhdistyksen viimeksi vahvistettu tilinpäätös ja toimintasuunnitelma. Uusien hakijoiden tulee liittää hakemukseen myös yhdistyksen säännöt. .
Tarkista tarkempi hakuajankohta kaupungin sivuilta.
Ylivieskan kaupungin kesä- ja talvilajien sponsorointitukea haetaan kerran vuodessa.
Hakulomake lisätietoineen ja tarkemmat hakuajankohdat löytyy Kunta-akkunasta sekä kaupungin nettisivuilta nimellä Ylivieskan sponsorointihakemus.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaupunki myöntää avustuksia ensisijaisesti ylivieskalaisille rekisteröidyille yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville yhdistyksille ja yhteisöille.
Ylivieskan kaupungin sponsorointitukea myönnetään urheilijalle, seuralle, joukkueelle tai ryhmälle.
Avustukset

Hakusanoja

Ylivieskan avustushakemus,yhdistys,sponsorointi,sponsorointihakemusYlivieskan sponsorointihakemus,Ylivieskan sponsorointihakemus,avustushakemus,sponsorointihakemus,

Aloita asiointi

Form is closed

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Toiminta-avustusta myönnetään yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnan järjestelyistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Sitä voivat hakea sellaiset toimijat, jotka tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa tai tukevat muuten kuntalaisten sivistystä tai hyvinvointia. Myös yhteisöllisyyttä lisäävät yhdistykset voivat hakea avustusta.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Ylivieskan kaupunki tekee sponsorointiyhteistyötä paikallisten urheilijoiden, seurojen, joukkueiden ja ryhmien kanssa. Sponsoroinnin lähtökohtana on yhteistyökumppanin tuoma valtakunnallinen positiivinen julkisuus Ylivieskan kaupungille. Sponsoroitava taho voi olla esimerkiksi valtakunnan tasolla menestyvä urheilujoukkue. Ylivieskan kaupungin voimassaolevat sponsorointisopimukset tuodaan esille Ylivieskan kaupungin internetsivuilla. Sponsorointiyhteistyökumppani sitoutuu sopimuksessa tuomaan esille Ylivieskan kaupungin brändiä. Tämän lisäksi sponsoriyhteistyökumppanilta edellytetään tapauskohtaisesti määritettyä yhteistyötä.

Sponsorointia tehtäessä kaupunki arvottaa sponsoritarjoukset suhteessa kaupungin markkinoinnin ja muihin tarpeisiin. Koska kyseessä on kahdenvälinen yhteistyö, on sponsoroitavan tarjottava kaupungille vastinetta suhteessa myönnettävään tukeen. Kaupungin kannalta tärkeitä tekijöitä voivat olla:

mm. sponsoroitavan näkyvyys, ammatilliset kyvyt ja tuki, verkostot ja suhdetoiminta. Sponsorointi on kaupunkimarkkinointia, jonka tarkoituksena on tuoda kaupungille myönteistä julkisuutta.