Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen kunnalta, jonka alueella toimivat.

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kuntien tehtävänä on tukea paikallisia liikuntaseuroja.
Avustukset
Liikunta

Hakusanoja

Ylivieskan kohdeavustushakemus, Ylivieskan kohdeavustushakemus, Ylivieskan avustushakemus, Ylivieskan avustushakemus,Ylivieskan avustushakemus,Ylivieskan avustushakemus,

Aloita asiointi

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Ylivieskan kaupungin hyvinvointilautakunta jakaa toiminta-avustuksia yhdistyksille ja seuroille määrärahojen puitteissa. Se myönnetään yksilöitävissä ja rajattavissa olevaan kohteeseen, projektiin tai kertaluonteiseen kaikille avoimeen tilaisuuteen.

Form is closed

Vaatii tunnistautumisen
Lisätietoa asiointipalvelusta
Toiminta-avustusta myönnetään yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnan järjestelyistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Sitä voivat hakea sellaiset toimijat, jotka tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaa tai tukevat muuten kuntalaisten sivistystä tai hyvinvointia. Myös yhteisöllisyyttä lisäävät yhdistykset voivat hakea avustusta.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Ylivieskan kaupunki tekee sponsorointiyhteistyötä paikallisten urheilijoiden, seurojen, joukkueiden ja ryhmien kanssa. Sponsoroinnin lähtökohtana on yhteistyökumppanin tuoma valtakunnallinen positiivinen julkisuus Ylivieskan kaupungille. Sponsoroitava taho voi olla esimerkiksi valtakunnan tasolla menestyvä urheilujoukkue. Ylivieskan kaupungin voimassaolevat sponsorointisopimukset tuodaan esille Ylivieskan kaupungin internetsivuilla. Sponsorointiyhteistyökumppani sitoutuu sopimuksessa tuomaan esille Ylivieskan kaupungin brändiä. Tämän lisäksi sponsoriyhteistyökumppanilta edellytetään tapauskohtaisesti määritettyä yhteistyötä.

Sponsorointia tehtäessä kaupunki arvottaa sponsoritarjoukset suhteessa kaupungin markkinoinnin ja muihin tarpeisiin. Koska kyseessä on kahdenvälinen yhteistyö, on sponsoroitavan tarjottava kaupungille vastinetta suhteessa myönnettävään tukeen. Kaupungin kannalta tärkeitä tekijöitä voivat olla:

mm. sponsoroitavan näkyvyys, ammatilliset kyvyt ja tuki, verkostot ja suhdetoiminta. Sponsorointi on kaupunkimarkkinointia, jonka tarkoituksena on tuoda kaupungille myönteistä julkisuutta.