Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Perusopetus

Perusopetuksen tavoitteena on tarjota oppilaille hyvät opiskeluvalmiudet, monipuolinen yleissivistys sekä jatko-opintokelpoisuus.

Ylivieskassa toimii yhdeksän alakoulua, yhtenäiskoulu sekä yläkoulu. Kaikilla alakouluilla järjestetään opetusta 1.–6.luokkalaisille lapsille ja suurimmassa osassa kouluista on myös esiopetusta. Katajan koulussa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta luokille 0-9. Yläkoulussa opetetaan 7.–9.-luokkalaisia. Yhtenäiskoulussa opetetaan kaikkia luokkia 0-9. Alakouluissa opiskelee yli 1400 lasta ja yläkoulussa oppilaita on noin 600.


Ylivieskan kaupunki osoittaa jokaiselle uudelle oppilaalle koulupaikan eli niin sanotun lähikoulun. Lähikoulun määräytymiseen vaikuttavat esimerkiksi koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä opetusryhmien koko. Koulumatka arvioidaan lapsen virallisesta, väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta.

Lapselle voi hakea koulunkäyntioikeutta myös muuhun kuin lähikouluun. Koulunkäyntioikeus muuhun kuin osoitettuun lähikouluun voidaan myöntää, mikäli toissijaisen koulun opetusryhmässä on tilaa. Toissijaiseen kouluun ei muodostu oikeutta koulukyytiin. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sivistysjohtaja.

Toimi näin

Lapsi ilmoitetaan perusopetukseen sinä vuonna kun hän täyttää seitsemän (7) vuotta. Tulevat ekaluokkalaiset ilmoitetaan kouluun sähköisesti Wilmassa helmikuussa. Koulutoimisto lähettää koteihin ilmoittautumisohjeet kirjeitse tammi-helmikuun vaihteessa. Tulevien ekaluokkalaisten kouluuntutustumispäivä järjestetään vuosittain toukokuussa.

Mikäli muutatte kesken lukuvuoden Ylivieskaan, lapsi ilmoitetaan kouluun ottamalla yhteyttä koulutoimistoon.
Perusopetus

Hakusanoja

Wilma, Wilma,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Wilma on kodin ja oppilaitoksen viestinnän väline. Wilman kautta voi viestiä opettajien kanssa ja koulu voi julkaista siellä tiedotteita. Wilman kautta on mahdollista tarkastella arviointeja ja ilmoittaa poissaoloja. Wilmaa käyttävää myös muu oppilaitoksen henkilökunta.