Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voimme käsitellä.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella voimme henkilön tunnistaa. Voimme tunnistaa henkilön esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

Toimi näin

Pyynnön omien tietojesi tarkistamiseksi voit tehdä Kunta-Akkunan sähköinen asiointi -palvelussa. Valitse "Organisaatio" ja sieltä "Tietojen oikaisupyyntö".

Voit myös asioida kunnan asiakaspalvelupisteissä. Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle, jolloin henkilöllisyys on todennettava.


Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan Ylivieskan kaupungin tietosuojaselosteissa. Tietosuojaselosteet ovat luettavissa Ylivieskan kaupungin internetsivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista.


Palvelu on maksuton.
Oikaisupyyntö
Tietopyyntö

Hakusanoja

Tietojen oikaisupyyntö, Tietojen oikaisupyyntö, Tietopyyntö, Tietopyyntö,Tietopyyntö,Tietopyyntö,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tällä tietopyyntölomakkeella voit tehdä julkisuuslain mukaisen tietopalvelupyynnön Ylivieskan kaupungille ja pyytää haluamaasi tietoa ja/tai asiakirjaa.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tietosuoja-asetuksen (EU, 679/2016) mukaan henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua ja puutteellisten henkilötietojensa täydentämistä.