Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Tontin lohkominen

Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (määräalaan) on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistön omistaja voi hakea omistamansa kiinteistön jakamista osiin. Tätä kutsutaan omiin nimiin lohkomiseksi.


Kaupunkien asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa usein kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Kenelle ja millä ehdoin

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Maksullisuustieto

Kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.
Tontit
Hakemus kiinteistörekisterinpitäjälle, Hakemus kiinteistörekisterinpitäjälle,

Lisätietoa asiointipalvelusta
Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue muodostetaan yhdeksi tai useammaksi tontiksi.

Maanomistaja voi hakea tarvittaessa tonttijaon muutosta. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.


Tontin lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin.

Ylivieskan asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunki, muualla Maanmittauslaitos.