Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Tonttijako

Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa. Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta.

Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Maksullisuustieto

Ensimmäinen tonttijako on maksuton.
Tontit
Hakemus kiinteistörekisterinpitäjälle, Hakemus kiinteistörekisterinpitäjälle,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue muodostetaan yhdeksi tai useammaksi tontiksi.

Maanomistaja voi hakea tarvittaessa tonttijaon muutosta. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.


Tontin lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin.

Ylivieskan asemakaava-alueilla tontin lohkomisesta ja kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunki, muualla Maanmittauslaitos.