Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Varhaiskasvatuspalvelut

Kaupunki järjestää varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle varhaiskasvatussuunnitelma, jonka lähtökohtana on lapsen etu ja tarpeet. Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle.

Toimi näin

Varhaiskasvatuspalveluita kunnallisesta sekä yksityisestä perhepäivähoidosta ja päiväkodeista voi hakea ympäri vuoden.

Varhaiskasvatusta tulee kuitenkin hakea viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/koulutuksen vuoksi kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haetaan varhaiskasvatushakemuksella. Yksityisiin palveluihin haetaan suoraan kyseiseen yksikköön. Kun hoitosopimus yksityisen varhaiskasvatuspaikan kautta on tehty, haetaan kaupungilta palveluseteliä. Hakemukset tehdään sähköisesti Ylivieskan nettisivuilta löytyvän linkin kautta.


Palveluohjaus ma-pe klo 9-11 numerossa 040 642 9884.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatuspalveluita voi saada alle oppivelvollisuusikäinen lapsi.

Maksullisuustieto

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.
Varhaiskasvatus

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Varhaiskasvatushakemuksen tekeminen (kunnallinen)
Palvelusetelihakemuksen tekeminen (yksityinen)

Lisätietoa asiointipalvelusta
Palveluntarpeen muutos (kunnallinen varhaiskasvatuspaikka)
Mikäli lapsen hoidontarve muuttuu, voi tuntirajavalintaa muuttaa palveluntarpeen muutoshakemuksella (ei sähköinen). Muutokset tehdään vähintään 3 kuukaudeksi ja ne tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Lomake palautetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatustoimistoon.

Palveluntarpeen muutos (yksityinen varhaiskasvatuspaikka)

Jos lapsesi on yksityisessä varhaiskasvatuspaikassa, keskustele hoidontarpeen muutoksesta varhaiskasvatuspaikassa. Mikäli muutos onnistuu, tee varhaiskasvatuspaikassa uusi hoitosopimus sekä palveluntarpeen muutoshakemus. Palveluntuottaja palauttaa hakemuksen varhaiskasvatustoimistoon. Mikäli tulotietosi muuttuvat, toimita uudet tiedot varhaiskasvatustoimistoon joko sähköpostitse tai sähköisen järjestelmän kautta omavastuuosuuden tarkistamista varten.

Tulotietojen ilmoittaminen

Kun asiakkuus on voimassa, toisin sanoen päätös varhaiskasvatuspaikasta tai palvelusetelistä on saatu, voi tulotiedot ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta.

Varhaiskasvatuspaikan vaihtaminen

Mikäli haluatte vaihtaa varhaiskasvatuspaikkaa, siirtohakemus tehdään sähköisessä järjestelmässä.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kun ette enää tarvitse varhaiskasvatuspaikkaa ja olette ilmoittaneet tästä hoitopaikassa, tehkää kirjallinen irtisanomisilmoitus joko sähköisessä järjestelmässä, sähköpostilla varhaiskasvatustoimistoon tai paperisella lomakkeella. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa palveluseteli irtisanotaan kirjallisesti. Lomake palautetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan, josta se toimitetaan varhaiskasvatustoimistoon allekirjoitettuna.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma VASU
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa. Tarvittaessa se toimii myös kehityksen ja oppimisen tuen suunnittelun välineenä.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Hoitoaikojen ilmoittaminen Edlevolla (aiemmin TietoEdu)
Hoitoajat toiminnon kautta vanhemmat ilmoittavat lasten varatut hoitoajat ja etukäteen tiedossa olevat poissaolot mobiilisovelluksella tai internetselaimella sunnuntaina klo 24 mennessä. Sovellus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden seurata lapsen varattujen ja toteutuneiden tuntien kertymää.

Poissaolojen ilmoittaminen

Hoitoaikojen ja suunniteltujen poissaolojen lisäksi on mahdollista ilmoittaa myös äkilliset poissaolot (sairaus tai poissaolo) lukitulle viikolle Edlevon kautta. Poissaoloilmoituksen voi tehdä joko tälle päivälle tai huomiselle. Varhaiskasvatuspaikan henkilöstö näkee ilmoitetun äkillisen poissaolon suoraan Läsnä-sovelluksessa lapsen kohdalla.

Vuorohoidossa täytyy ilmoitus äkillisestä poissaolosta tehdä myös suoraan lapsen omaan ryhmään vaikka ilmoituksen tekisi Edlevon kautta.


Palveluun tunnistautuminen
Tunnistautuminen sovellukseen tapahtuu Suomi.fi tunnistautumisen kautta joko pankki- tai mobiilitunnistautumisella. Kun käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen, kirjautumistiedot tallennetaan kolmeksi viikoksi. (Jos sovelluksesta ei kirjauduta ulos, voi kolmen viikon sisällä palata käyttämään sovellusta ilman tunnistautumista).

Web-sovellus toimii parhaiten Google Chromella tai Mozilla Firefoxilla -selaimilla. Edlevon mobiili-sovellusta voi käyttää Android ja iOS laitteissa ja sen voi ladata ilmaiseksi Google Play / Applen App Storesta. Edlevo on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Wilma on kodin ja oppilaitoksen viestinnän väline. Wilman kautta voi viestiä opettajien kanssa ja koulu voi julkaista siellä tiedotteita. Wilman kautta on mahdollista tarkastella arviointeja ja ilmoittaa poissaoloja. Wilmaa käyttävää myös muu oppilaitoksen henkilökunta.

Linkit

Lisätietoa asiointipalvelusta
Varhaiskasvatuksen tietopaketti
Varhaiskasvatuspaikat
Varhaiskasvatuspaikan hakeminen
Asiakasmaksut, palvelusetelit, tuet
Sähköinen asiointi
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut