Kunta-akkuna
Palvelu
Ylivieska

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.
Kaavoitus
Mielipide tai muistutus kaavasta, Mielipide tai muistutus kaavasta,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Kaava-aineiston nähtävillä ollessa on mahdollisuus jättää mielipide tai muistutus Kunta-Akkuna -palvelussa olevalla sähköisellä lomakkeella.