Alavieska

Kunta-akkuna
Aiheet
Alavieska
Alavieskassa on myytävänä vapaita omakotitalo-, rivitalo- ja teollisuustontteja.
  • Asuminen
  • Rakentaminen
  • Tontit
Kalajoki, Alavieska, Pyhäjoki
Turkistuottaja voi hakemuksesta saada vuosilomaa ja lisävapaata. Lomituspalvelujen paikallisyksikkö järjestää lomituspalveluja turkistuottajan valinnan perusteella joko osoittamalla hänelle…
  • Maaseutu- ja lomitus
  • Työ ja yrittäminen
Alavieska
Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat lasten päivähoito ja esiopetus. Kunnan järjestämää lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä koulussa. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja…
  • Varhaiskasvatus
Alavieska
Valtuuston päättämien määrärahojen puitteissa Alavieskan kunta avustaa yksityistielain kriteerit täyttäviä tiekuntia sekä teknisen lautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisia sopimusteitä sekä…
  • Avustukset
  • Kadut