Pyhäjärvi

Pyhäsalmi.
Aiheet
Pyhäjärvi
Nuorisopalvelut jakaa vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksia pyhäjärvisille toimijoille nuorisotyötä tukevaan toimintaan.
 • Avustukset
 • Nuoriso
Pyhäjärvi
Pyhäjärvellä perusopetusta annetaan Ikosen koululla (alakoulu) ja Salmen koululla (yläkoulu).Ikosen koulun esiopetus sekä perusopetus luokat 1 - 4 toimivat Ikosen koululla osoitteessa Pyhäjärventie 4…
 • Perusopetus
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Tarvitset rakennuksen tai sen osan purkamista varten purkamisluvanjos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella taialueella on voimassa rakennuskielto taijos yleiskaavassa niin määrätään.Jos et tarvitse…
 • Rakentaminen
Kärsämäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi
Hae rakennuslupaa, kun tarkoituksenasi on jokin seuraavista:rakennuksen rakentaminenkorjaus ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseenrakennuksen laajentaminenkerrosalaan…
 • Rakentaminen
Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
 • Ympäristöterveydenhuolto
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Kunta määrää rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun…
 • Rakentaminen
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Rakennusluvan sijasta voit hakea kunnalta toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien tai laitosten rakentamiseen, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta…
 • Rakentaminen
Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.
 • Työ ja yrittäminen
 • Ympäristöterveydenhuolto
Pyhäjärvi
Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille pyhäjärvisille lapsille. Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja…
 • Varhaiskasvatus