Pyhäjärvi

Pyhäsalmi.
Aiheet
Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
  • Ympäristöterveydenhuolto
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Kunta määrää rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun…
  • Rakentaminen
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Rakennusluvan sijasta voit hakea kunnalta toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien tai laitosten rakentamiseen, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta…
  • Rakentaminen
Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.
  • Työ ja yrittäminen
  • Ympäristöterveydenhuolto
Pyhäjärvi
Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille pyhäjärvisille lapsille. Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja…
  • Varhaiskasvatus