Haapajärvi

Kunta-akkuna
Aiheet
Pyhäjärvi, Haapajärvi
Pyhäjärven kaupunki hoitaa myös Haapajärven kaupungin ja Reisjärven kunnanlakisääteiset maaseutuhallinnon asiat sekä maaseudun kehittämisasiat. Jokaisessa kunnassa säilyy maataloustoimistot ja…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Vipu – Viljelijän verkkoasiointi
 • Avustukset
 • Maaseutu- ja lomitus
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Haapajärvi
Haapajärven kaupungin nuorisopalvelut myöntää vuosittain yleisavustuksia haapajärvisen nuorisotyön ja-toiminnan tukemiseen:1. Nuorisotoimintaa harjoittaville nuorisoyhdistyksille2.…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset
 • Avustukset
 • Nuoriso
Haapajärvi
Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, K.J. Ståhlbergin koululla, Oksavan, Parkkilan ja Tiiton kouluilla. K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Wilma
 • Perusopetus
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Tarvitset rakennuksen tai sen osan purkamista varten purkamisluvanjos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella taialueella on voimassa rakennuskielto taijos yleiskaavassa niin määrätään.Jos et tarvitse…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Kärsämäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi
Hae rakennuslupaa, kun tarkoituksenasi on jokin seuraavista:rakennuksen rakentaminenkorjaus ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseenrakennuksen laajentaminenkerrosalaan…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Kärsämäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi
Palveluun liitetyt asiointikanavat: ilppa
 • Ympäristöterveydenhuolto
Haapajärvi
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Tietojen oikaisupyyntö
 • Oikaisupyyntö
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Kunta määrää rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Rakennusluvan sijasta voit hakea kunnalta toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien tai laitosten rakentamiseen, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen