Haapavesi

Haapavesi
Aiheet
Haapavesi
Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja…
 • Lukio
Haapavesi
Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot,…
 • Perusopetus
Haapavesi
Haapavedellä oppisopimuskoulutusta järjestävät Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, sekä Haapaveden opisto.Oppisopimus edellyttää työpaikkaa ja perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen…
 • Työ ja yrittäminen
Haapavesi
Haapavedellä osa-aikaisen erityisopetuksen resurssoinnissa painotetaan varhaista tukea kaikilla luokka-asteilla, mutta erityisesti koulupolun alkuvaiheessa. Ennen lukuvuoden päättymistä laaja-alainen…
 • Perusopetus
Haapavesi
Palotarkastuksista vastaa kuntien yhteinen pelastusviranomainen. Palotarkastuksiin kuuluvat yleinen ja erityinen palotarkastus, jälkitarkastus, ylimääräinen palotarkastus sekä omavalvonta.…
 • Asuminen
 • Ympäristö
Haapavesi
Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme alueellisesta pelastuslaitoksesta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella.
 • Asuminen
 • Ympäristö
Haapavesi
1.-2. luokkalaisille iltapäivätoimintaa järjestetään Mäkirinteen koululla, ja aamupäivätoiminta järjestetään Hyttikallion koululla.Koululaisten iltapäivätoiminta antaa lapselle mahdollisuuden…
 • Perusopetus
Haapavesi
Haapavedellä erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opiskelupaikka selvitetään oppilaan kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen tuen toteutumisen perusteella.Tuki annetaan oppilaalle…
 • Perusopetus
Haapavesi
Haapaveden perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppilashuoltosuunnitelmien kokonaisuutta koskevat linjaukset ja koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat ovat nähtävissä koulujen kotisivuilla.…
 • Perusopetus
Haapavesi
Haapavedellä on yläkoulu ja viisi ala-astetta, joista keskustan ala-asteet toimivat Hyttikallion ja Mäkirinteen kiinteistöissä.Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja…
 • Perusopetus