Kärsämäki

Kunta-akkuna
Aiheet
Kärsämäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi
Hae rakennuslupaa, kun tarkoituksenasi on jokin seuraavista:rakennuksen rakentaminenkorjaus ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseenrakennuksen laajentaminenkerrosalaan…
 • Rakentaminen
Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
 • Ympäristöterveydenhuolto
Kärsämäki
Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus…
 • Tietopyyntö
Kärsämäki
Kärsämäen kunnalta voit varata ja vuokrata tiloja liikuntaan, harrastustoimintaan, leireihin, kokouksiin, koulutuksiin ja erilaisiin tapahtumiin.SisäliikuntapaikatKoulujen liikuntasalit, Konttimäki…
 • Kulttuuri
 • Liikunta
 • Nuoriso
 • Tilavaraukset
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Kunta määrää rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun…
 • Rakentaminen
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Rakennusluvan sijasta voit hakea kunnalta toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien tai laitosten rakentamiseen, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta…
 • Rakentaminen
Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.
 • Työ ja yrittäminen
 • Ympäristöterveydenhuolto
Kärsämäki
Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville Kärsämäkisille. Vuonna 2022 tuki on haettavissa 1.10.-31.10. Kunnanhallitus hyväksyy tuen myöntämisehdot. Ulkopaikkakunnalla…
 • Avustukset
 • Työ ja yrittäminen
Kärsämäki
Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidontuki.
 • Varhaiskasvatus
Kärsämäki
Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien talviauraukseen ja kesäkunnossapitoon, jos tien varrella on pysyvää asutusta. Tien perusparannukseen voi hakea avustusta, jos hanke on saanut ELY-…
 • Asuminen
 • Avustukset