Nivala

Nivala
Aiheet
Nivala
Jäteveden käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jota eivät ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin ja joilla syntyy jätevettä. Iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien on mahdollisuus…
  • Ympäristö
Nivala
Nivalan kaupunki tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään kaupungin TET-paikoilla.TET-paikka haetaan sähköisesti.
  • Nuoriso
  • Perusopetus
Nivala
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on…
  • Oikaisupyyntö
Nivala
Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat lasten päivähoito ja esiopetus. Kunnan järjestämää lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä koulussa. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja…
  • Esiopetus
  • Varhaiskasvatus
Nivala
Kuntalainen voi tarjota omistamaansa rakentamatonta tonttia myytäväksi kaupungin nettisivuille.
  • Tontit