Nivala

Nivala
Aiheet
Nivala
Kaupunki myöntää avustuksia rekisteröidyille liikunta- ja urheiluseuroille, joiden toimintamuotoina ovat liikuntaa ja terveyttä edistävä toiminta tai kilpaurheilu. Toimintakorvausta myönnettäessä…
 • Avustukset
 • Liikunta
Nivala
Asianosainen voi jättää kaavoituksen eri vaiheessa olevasta aineistosta mielipiteen tai muistutuksen, kun se on asetettu yleisesti nähtäville.
 • Kaavoitus
Nivala
Kaupunki myöntää avustuksia lapsi- ja nuorisotyötä tekeville nuorisojärjestöille, jotka täyttävät nuorisolain- ja asetuksen mukaiset avustuksen saamisen edellytykset ja sääntöjensä mukaan kuuluvat…
 • Avustukset
 • Nuoriso
Nivala
9.1.-29.1.2023 välisenä aikana voit ehdottaa omia ehdotuksia Nivalan osallistuvaan budjetointiin tämän lomakkeen kautta.   
 • Palaute ja vaikuttaminen
Nivala
Nivalan kaupungilla on käytössä sähköinen palautejärjestelmä, johon voit antaa palautetta kaupungin palveluista, toiminnasta, päätöksenteosta ja www-sivuista.
 • Palaute ja vaikuttaminen
Nivala
Peruskoulun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen…
 • Perusopetus
Nivala
Uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen…
 • Rakentaminen
 • Tontit
 • Työ ja yrittäminen
Nivala
Jäteveden käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jota eivät ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin ja joilla syntyy jätevettä. Iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien on mahdollisuus…
 • Ympäristö
Nivala
Nivalan kaupunki tarjoaa nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään kaupungin TET-paikoilla.TET-paikka haetaan sähköisesti.
 • Nuoriso
 • Perusopetus
Nivala
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on…
 • Oikaisupyyntö