Kalajoki

Kalajoki
Aiheet
Kalajoki
Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Kansalaisopiston sähköinen palvelu
 • Kansalaisopisto
Kalajoki
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa toiminta- ja kohdeavustuksia kulttuuri-, nuoriso-, ja liikuntatoiminnasta vastaaville kolmannen sektorin…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Kalajoki Akatemian toiminta-avustus, Talviliikuntapaikkojen kunnossapitohakemus
 • Avustukset
 • Kulttuuri
 • Liikunta
 • Nuoriso
Kalajoki
Kaduilla ja yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä tai järjestää tapahtumia ilman kaupungin suostumusta. Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista tehdään ilmoitus…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Sijoituspaikka- ja kaivulupa, Yleisten alueiden käyttölupa
 • Kadut
 • Puistot
 • Tilavaraukset
Kalajoki
Kirjasto järjestää kaupunkilaisille yhtenäiset mahdollisuudet sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen,…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Joki-kirjastojen verkkokirjasto
 • Kirjasto
Kalajoki
Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun mennessään. Koulumatka mitataan kotitontin portilta tai…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupa, tien vaarallisuus ja omatoiminen koulumatka, Koulukuljetusanomus
 • Esiopetus
 • Perusopetus
Kalajoki
Kalajoen kaupunki myöntää kyläavustuksia Kalajoen kylien toiminnan tukemiseen. Tukea myönnetään jatkuvana hakuna määrärahan puitteissa. Määrärahasta osa on varattu yleiseen toiminta-avustukseen, joka…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Kylien kehittämisavustukset
 • Avustukset
 • Maaseutu- ja lomitus
Kalajoki
Kaupungin liikuntapalvelut tuottavat kaupunkilaisille liikunnan harrastusmahdollisuuksia ja toimivat seurojen ja järjestöjen ja niihin kuulumattomien kuntalaisten yhteistyöelimenä. Liikuntapalvelut…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Urheilijoiden palkitsemislomake
 • Liikunta
 • Tilavaraukset
Kalajoki, Pyhäjoki, Alavieska
KaSi yhteistoiminta-alueen maaseutuhallinto huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta alueellaan. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Kalajoen, Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Vipu – Viljelijän verkkoasiointi, Maatilojen ja maaseutuyritysten kehittämisavustukset
 • Avustukset
 • Maaseutu- ja lomitus
Kalajoki, Pyhäjoki, Alavieska
Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata maatilojen toiminta viljelijöiden vuosiloman ja sijaisavun aikana sekä järjestää tarvittaessa maksullista lomittaja-apua. Toiminnasta vastaa Toholammin…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Maatalousyrittäjien Lomitusnetti
 • Avustukset
 • Maaseutu- ja lomitus
Kalajoki
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa:1. asemakaava-alueella2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
 • Työ ja yrittäminen