Kärsämäki

Kunta-akkuna
Aiheet
Kärsämäki
Kärsämäen kunnalta voit varata ja vuokrata tiloja liikuntaan, harrastustoimintaan, leireihin, kokouksiin, koulutuksiin ja erilaisiin tapahtumiin.SisäliikuntapaikatKoulujen liikuntasalit, Konttimäki,…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Vakiovuorohakemus liikunta, Vakiovuorohakemus muut tilat, Vakiovuorohakemus Konttila, Yksittäinen varaushakemus, Liikuntatoimen verkkosivu, Koulujen ja muiden tilojen käyttö- ja vuokraehdot, Koulujen ja muiden tilojen tilavuokrat
 • Kulttuuri
 • Liikunta
 • Nuoriso
 • Tilavaraukset
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Kunta määrää rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Rakennusluvan sijasta voit hakea kunnalta toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien tai laitosten rakentamiseen, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntihakemus / ilmoitus tukkumyynnistä
 • Työ ja yrittäminen
 • Ympäristöterveydenhuolto
Kärsämäki, Oulainen, Haapavesi, Ylivieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Sievi, Alavieska, Nivala, Pyhäjärvi, Haapajärvi
Poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä on Jokilaaksojen jätelautakunnan alueella mahdollista pidentää 10 tai 12 viikkoon. Tyhjennysvälin pidentämistä tulee hakea jätelautakunnalta.Jokilaaksojen…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Tyhjennysvälin pidentäminen
 • Asuminen
 • Ympäristö
Kärsämäki
Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville Kärsämäkisille. Vuonna 2024 tuki on haettavissa 1.10.-31.10. Haku koskee vuotta 2023. Kunnanhallitus hyväksyy tuen…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Työmatkatuki
 • Avustukset
 • Työ ja yrittäminen
Kärsämäki
Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidontuki.
Palveluun liitetyt asiointikanavat: eDaisy, DaisyFamily, Varhaiskasvatuksen kerho
 • Varhaiskasvatus
Kärsämäki
Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien talviauraukseen ja kesäkunnossapitoon, jos tien varrella on pysyvää asutusta. Tien perusparannukseen voi hakea avustusta, jos hanke on saanut ELY-…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Yksityistieavustus
 • Asuminen
 • Avustukset