Kärsämäki

Kunta-akkuna
Aiheet
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Kunta määrää rakennusjärjestyksessä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun…
  • Rakentaminen
Haapajärvi, Pyhäjärvi, Kärsämäki
Rakennusluvan sijasta voit hakea kunnalta toimenpidelupaa sellaisten rakennelmien tai laitosten rakentamiseen, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta…
  • Rakentaminen
Kärsämäki, Haapajärvi, Pyhäjärvi
Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin hakijan kotikunnalta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.
  • Työ ja yrittäminen
  • Ympäristöterveydenhuolto
Kärsämäki
Kärsämäen kunta myöntää työmatkatukea ulkopaikkakunnalla työskenteleville Kärsämäkisille. Vuonna 2023 tuki on haettavissa 1.10.-31.10. Haku koskee vuotta 2022. Kunnanhallitus hyväksyy tuen…
  • Avustukset
  • Työ ja yrittäminen
Kärsämäki
Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidontuki.
  • Varhaiskasvatus
Kärsämäki
Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien talviauraukseen ja kesäkunnossapitoon, jos tien varrella on pysyvää asutusta. Tien perusparannukseen voi hakea avustusta, jos hanke on saanut ELY-…
  • Asuminen
  • Avustukset