Nivala

Nivala
Aiheet
Nivala
Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.…
 • Avustukset
 • Kulttuuri
Nivala
Aloite ohjataan kunnassa sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kuuluu.
 • Palaute ja vaikuttaminen
Nivala
Kaupunki myöntää avustuksia rekisteröidyille liikunta- ja urheiluseuroille, joiden toimintamuotoina ovat liikuntaa ja terveyttä edistävä toiminta tai kilpaurheilu. Toimintakorvausta myönnettäessä…
 • Avustukset
 • Liikunta
Nivala
Asianosainen voi jättää kaavoituksen eri vaiheessa olevasta aineistosta mielipiteen tai muistutuksen, kun se on asetettu yleisesti nähtäville.
 • Kaavoitus
Nivala
Kaupunki myöntää avustuksia lapsi- ja nuorisotyötä tekeville nuorisojärjestöille, jotka täyttävät nuorisolain- ja asetuksen mukaiset avustuksen saamisen edellytykset ja sääntöjensä mukaan kuuluvat…
 • Avustukset
 • Nuoriso
Nivala
Nivalan kaupungilla on käytössä sähköinen palautejärjestelmä, johon voit antaa palautetta kaupungin palveluista, toiminnasta, päätöksenteosta ja www-sivuista.
 • Palaute ja vaikuttaminen
Nivala
Peruskoulun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen…
 • Perusopetus
Nivala
Uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen…
 • Rakentaminen
 • Tontit
 • Työ ja yrittäminen
Nivala
Varhaiskasvatuksen ruokailun tehtävänä on lapsen terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Lasta ohjataan monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon.Ruokapalveluilla on käytössä 6 viikon kiertävät…
 • Erityisruokavalio
 • Varhaiskasvatus
Nivala
Jäteveden käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jota eivät ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin ja joilla syntyy jätevettä. Iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien on mahdollisuus…
 • Ympäristö