Haapavesi

Haapavesi
Aiheet
Haapavesi
Haapavedellä oppisopimuskoulutusta järjestävät Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, sekä Haapaveden opisto.Oppisopimus edellyttää työpaikkaa ja perustuu työnantajan ja opiskelijan väliseen…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Haapaveden opisto
 • Työ ja yrittäminen
Haapavesi
Haapavedellä osa-aikaisen erityisopetuksen resurssoinnissa painotetaan varhaista tukea kaikilla luokka-asteilla, mutta erityisesti koulupolun alkuvaiheessa. Ennen lukuvuoden päättymistä laaja-alainen…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Wilma Haapavesi, Haapaveden kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, verkkosivu, Pedanet Haapavesi
 • Perusopetus
Haapavesi
Palotarkastuksista vastaa kuntien yhteinen pelastusviranomainen. Palotarkastuksiin kuuluvat yleinen ja erityinen palotarkastus, jälkitarkastus, ylimääräinen palotarkastus sekä omavalvonta.…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Jokilaaksojen pelastuslaitos
 • Asuminen
 • Ympäristö
Haapavesi
Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme alueellisesta pelastuslaitoksesta. Toiminta-alueemme on Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella.
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Jokilaaksojen pelastuslaitos
 • Asuminen
 • Ympäristö
Haapavesi
1.-2. luokkalaisille iltapäivätoimintaa järjestetään Mäkirinteen koululla, ja aamupäivätoiminta järjestetään Hyttikallion koululla.Koululaisten iltapäivätoiminta antaa lapselle mahdollisuuden…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Wilma Haapavesi, Pedanet Haapavesi, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Perusopetus
Haapavesi
Haapavedellä erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden opiskelupaikka selvitetään oppilaan kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen tuen toteutumisen perusteella.Tuki annetaan oppilaalle…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Haapaveden kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, verkkosivu
 • Perusopetus
Haapavesi
Haapaveden perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppilashuoltosuunnitelmien kokonaisuutta koskevat linjaukset ja koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat ovat nähtävissä koulujen kotisivuilla.…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Wilma Haapavesi, Pedanet Haapavesi, Haapaveden kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, verkkosivu, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • Perusopetus
Haapavesi
Haapavedellä on yläkoulu ja viisi ala-astetta, joista keskustan ala-asteet toimivat Hyttikallion ja Mäkirinteen kiinteistöissä.Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Wilma Haapavesi, Pedanet Haapavesi, Haapaveden kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma, verkkosivu
 • Perusopetus
Haapavesi
Haapavedellä rakennuksen purkaminen asema-kaava-alueella vaatii aina purkamisluvan. Rakennusvalvontaviranomainen voi hakemusta käsitellessään vaatia, että hakija toimittaa asiantuntijan tekemän…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Haapavesi
Haapaveden kaupungin rakennusvalvonta vastaa rakennusluvista.Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.Rakennuslupaa voi hakea rakennuspaikan…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen