Sievi

Kunta-akkuna
Aiheet
Sievi
Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Lupapäätöksen tekee joko rakennustarkastaja tai ympäristölautakunta,…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
 • Ympäristö
Sievi
Matti Saviluoto rahaston stipendit on tarkoitettu sieviläisten nuorten musiikki- ja urheiluharrastustoiminnan tukemiseen. Rahastosta voidaan jakaa yksittäisiä avustuksia sieviläisille nuorille tai…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Matti Saviluoto rahaston stipendihakemus
 • Avustukset
 • Kulttuuri
 • Liikunta
 • Nuoriso
Ylivieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Sievi, Alavieska
Ylivieskan seudun musiikkiopisto on alueellinen kuuden kunnan alueella toimiva oppilaitos, joka tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta pääasiassa lapsille ja…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Eepos oppilaitoshallintaohjelma
 • Musiikkiopisto
Sievi
Sievin kunnan nuorisotyöstä vastaa hyvinvointitoimen henkilöstö: vapaa-aikatoiminnan ohjaaja, tilatyöntekijä, yksilö- ja starttivalmentaja, etsivä nuorisotyöntekijä sekä hyvinvointijohtaja. Kunnan…
 • Nuoriso
Sievi
Ensisijaisesti toimintaa järjestetään 1 – 2 -luokkien oppilaille sekä 3 – 9 vuosiluokilla oleville erityisopetuksen oppilaille. Toiminnan järjestämisestä vastaa Sievissä sivistyslautakunta…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Wilma
 • Perusopetus
Sievi
Sievissä on 6 alakoulua (1-6 luokat). Lauri Haikolan koulussa toimivat koko kunnan yhteiset pienryhmät sekä 4-5 esiopetusryhmää.Vuosiluokat 7-9 opiskelevat koulukeskuksessa Jussinpekan yläkoulussa.…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Wilma
 • Perusopetus
Sievi
Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.Aina on tehtävä vähintään…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Sievi
Rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki. Lisäksi tarkempia säännöksiä ja rakentamisesta annetaan asetuksella ja kunnan rakennusjärjestyksellä. Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen
Sievi
Perhepäivähoito on yksilöllistä, pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Sitä voidaan järjestää perhepäivähoitajan tai lapsen kotona tai ryhmäperhepäivähoitona.Järvirinteen…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointipalvelu
 • Varhaiskasvatus
Sievi
Jos suunnittelet rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolelle uudelle rakennuspaikalle, joka sijoittuu Sievin kunnan rakennusjärjestyksessä määritellylle suunnittelutarvealueelle, tulee rakennusluvan…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Lupapiste
 • Rakentaminen