Ylivieska

Kunta-akkuna
Aiheet
Ylivieska
Ylivieskan kaupungin liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle. Liikuntapalvelut tarjoavat monipuolista ohjattua liikuntaa ja mahdollisuuksia omatoimiseen…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Ylivieskan vakiovuorohakemus
 • Liikunta
 • Tilavaraukset
Ylivieska
Ylivieskan lukio on noin 300 opiskelijan yleislukio. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on yhteensä noin 30. Lukiokoulutus pyrkii tarjoamaan monipuoliset mahdollisuudet hyvään yleissivistykseen ja…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Opintopolku.fi, Wilma
 • Lukio
Ylivieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Sievi, Alavieska
Ylivieskan seudun musiikkiopisto on alueellinen kuuden kunnan alueella toimiva oppilaitos, joka tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikinopetusta pääasiassa lapsille ja…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Eepos oppilaitoshallintaohjelma
 • Musiikkiopisto
Ylivieska
Ylivieskan kaupungin nuorisopalveluiden avustusten tarkoitus on tukea monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Avustustoiminta on aina…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Ylivieskan kohdeavustushakemus, Ylivieskan avustushakemus
 • Avustukset
 • Nuoriso
Ylivieska
Ohjaamo Ylivieska sijaitsee Ylivieskan keskustassa Rautatiekadulla Halpa-Hallin vaatepuolen yläkerrassa (Rautatiekatu 13 1). Se on kaikille 15-29 -vuotiaille nuorille tarkoitettu paikka. Sieltä saat…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Ohjaamo Ylivieska chatti
 • Nuoriso
Ylivieska
Perusopetuksen tavoitteena on tarjota oppilaille hyvät opiskeluvalmiudet, monipuolinen yleissivistys sekä jatko-opintokelpoisuus.Ylivieskassa toimii yhdeksän alakoulua, yhtenäiskoulu sekä yläkoulu.…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Wilma
 • Perusopetus
Ylivieska
Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Mielipide tai muistutus kaavasta
 • Kaavoitus
Ylivieska
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Tietojen oikaisupyyntö, Tietopyyntö
 • Oikaisupyyntö
 • Tietopyyntö
Ylivieska
Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Hakemus kiinteistörekisterinpitäjälle
 • Tontit
Ylivieska
Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa. Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta.Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi…
Palveluun liitetyt asiointikanavat: Hakemus kiinteistörekisterinpitäjälle
 • Tontit