Ylivieska

Kunta-akkuna
Aiheet
Ylivieska
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on…
  • Oikaisupyyntö
  • Tietopyyntö
Ylivieska
Lohkomistoimituksessa määritetään tontin alue ja rajat. Lohkottava tontti merkitään kiinteistörekisteriin. Lohkominen käynnistyy automaattisesti ilman hakemusta, kun luovutettuun kiinteistön osaan (…
  • Tontit
Ylivieska
Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa. Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta.Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi…
  • Tontit
Ylivieska
Kaupunki järjestää varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatus tukee ja…
  • Varhaiskasvatus
Ylivieska
Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja…
  • Kaavoitus